top of page

Algemene voorwaarden

Lesverzuim

Bij verhindering van de cursist verwacht de leraar zodra het bekend is een bericht van afwezigheid van de zijde van de cursist. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van extra les.

 

Afwezigheid

Indien de leraar verhinderd is een les te geven, om redenen anders dan ziekte of ongeval, dient de leraar de les minimaal 24 uur van te voren af te melden en zal de les een week worden opgeschoven.

 

Arbeidsongeschiktheid

Indien de leraar door ziekte of ongeval verhinderd is een les te geven zal de niet gegeven les op een ander tijdstip worden ingehaald. 

Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid langer dan twee weken zal de leraar voor een vervanger zorgen.

 

Opzegging

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

bottom of page