top of page

Algemene voorwaarden

Lesverzuim

Wanneer de leerling de les 24 uur van te voren heeft afgemeld zal zo mogelijk de les worden verzet naar een ander moment dezelfde week.

Indien de leerling de les niet 24 uur van te voren heeft afgemeld, dan wordt de les als gegeven geacht en is derhalve het lesgeld verschuldigd. 

 

Afwezigheid

Indien de leraar verhinderd is een les te geven, om redenen anders dan ziekte of ongeval, dient de leraar de les minimaal 24 uur van te voren af te melden en zal de les een week worden opgeschoven.

 

Arbeidsongeschiktheid

Indien de leraar door ziekte of ongeval verhinderd is een les te geven zal de niet gegeven les op een ander tijdstip worden ingehaald. 

Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid langer dan twee weken zal de leraar voor een vervanger zorgen.

 

Opzegging

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

bottom of page